Religie Państwa Środka

www.vitrostore.pl https://www.alba-plus.com.pl/pl/ornaty

Równolegle do taoizmu funkcjonował i rozwijał się i konfucjanizm. Za jego twórcę uznaje się Konfucjusza, który ten właśnie system religijny zapoczątkował w V wieku p.

n.e.

W krajach azjatyckich, przede wszystkim w Chinach, uznawany jest za obowiązującą religię, ale według ogólnie przyjętych norm nią nie jest. Taki właśnie pogląd reprezentują głównie Europejczycy, dla których pokonanie bariery kulturowej w tym przypadku jest nieosiągalne i prawie niemożliwe zrozumienie systemu.

W Chinach, Japonii, Korei i w Wietnamie konfucjanizm jest przewodnią doktryną religijną. Według jego zasad żyje większość obywateli tych państw.

Główne założenia dotyczą bezpośrednio postępowania człowieka w życiu, stosunków międzyludzkich, zachowania prawości, szacunku wobec innych. Bardzo ważne jest bycie dobrym człowiekiem, rozwijanie swoich talentów, niesienie pomocy potrzebującym.

Złamanie tych reguł uznawane jest za grzech i zasługuje na osądzenie i poniesienie kary nawet włącznie z wykluczeniem ze wspólnoty.