Ustrój polityczny Bahamów

www.obiektywnieofinansach.com

Wspólnota Bahamów, bo tak brzmi oficjalna nazwa Wysp Bahama, jest monarchią konstytucyjną. Ustrój polityczny Bahamów w dużym stopniu jest inspirowany brytyjskim. Występuje tu zatem system gabinetowo – parlementarny, a władza wykonawcza ma przewagę nad ustawodawczą.

Bahamy jednak, inaczej niż Wielka Brytania, posiadają spisaną konstytucję. Kadencja Parlamentu Bahamów trwa 5 lat. Parlament tworzą dwie izby: niższa, czyli Izba Zgromadzenia, która liczy 41 członków oraz izba wyższa, czyli Senat, którego tworzy 16 członków wybieranych na czas trwania kadencji członków Izby Zgromadzenia.

Kadencja obu izb może być łącznie skrócona w każdej chwili. Może to zrobić gubernator generalny na wniosek premiera. Władza wykonawcza należy natomiast do monarchy i gubernatora generalnego.

Ponieważ Bahamy są połączone unią personalną z Wielką Brytanią, to władzę nad Państwem również sprawuje królowa Elżbieta II. Gubernator natomiast reprezentuje monarchę na Bahamach i jest przez niego wybierany.